Kontakt oss

+47 413 53 509

post@mechman.no

Stålverksvegen 51
4100 Jørpeland
Norway

Oppdrift / Buoyancy

Generelt

Ved å bruke et material som har lavere egenvekt enn væsken som det er senket ned i, vil materialet flyte og gi en kraft oppover. Dette prinsippet er brukt i stor grad i maritim industri, og vi bruker det til å regulere vekten på utstyr og konstruksjoner som senkes ned i sjøen. Fjernstyrte undervannsfarkoster ( forkortet til ROV ) vil vanligvis ha en ROV buoyancy / oppdrift for å balansere vekten. Subsea oppdrift / buoyancy følger prinsippet i Arkimedes lov, og derfor er det viktig å holde egenvekten så lav som mulig på subsea oppdrift / buoyancy materialene.

ROV Buoyancy og ROV Verktøy

For å nevne noen bruksområder, brukes Subsea buoyancy / oppdrift på ROV Buoyancy, verktøy til ROV, strukturer / skid systemer til ROV og for utstyr som skal stå i neddykket i kortere eller lenger perioder.

Utførelse

Vi lager subsea oppdrift / buoyancy i alle fasonger etter tegning og har god kunnskap og erfaring for hvordan råmaterialer skal brukes for å gi et pålitelig produkt. Vi har kunnskapen og forstår hvordan dette skal gjøres riktig for å nå nødvendig dybde uten at materialet blir ødelagt, og vi har lang erfaring for hva som vil fungerer sammen med subsea oppdrift / buoyancy produktene.

Oppdrift / buoyancy kalkulasjoner

Egenvekt, vanndybde og oppdriftskraft for subsea oppdrift / buoyancy materialer henger sammen. Desto dypere en vil gå, desto tyngre vil oppdrifts materialene være og det fører til mindre oppdriftskraft. Det finnes flere materialer som kan motstå samme dybde, men med forskjellig egenvekt. Vi kjenner de beste materialene, som også med fordel kan benyttes på grunnere vanndyp på grunn av solide materialer og lav vekt. Vi har mange typer oppdrift som kan motstå alle dybder. For mer informasjon se her. Om du har behov for et design forslag eller kalkulasjoner ta kontakt med oss.

Overflatebehandling

Subsea oppdrift / buoyancy kan brukes med ubehandlet overflate, uten vanninntrenging i materialene. Vanligvis vil det være fordeler ved å legge på en overflatebehandling, siden det ser bedre ut og forenkler vedlikeholdet. Vi bruker en slitasje bestandig overflate som er kompatibel med subsea oppdrift / buoyancy materialet, og leveres i de fleste farger. Dersom en vil ha en kraftig beskyttet overflate, vil vi forsterke overflaten med PURsub®. Dette er et PU skinn som legger seg utenpå oppdrifts produktene med minimum 2 millimeter tykkelse og gir en sterk og robust overflate. Les mer om PURsub® her. En kan også forsterke overflaten med glassfiber, eller en kombinasjon av PURsub® og glassfiber.

Reparasjon

Subsea oppdrift / buoyancy materialer kan bli ødelagt under operasjon og håndtering. Det er et forholdsvis dyrt materiale, men vi kan tilby reparasjon av subsea oppdrift / buoyancy module i stedet for at det produseres nye erstatningsprodukter. Vi har den rette kompetansen for å gi produktet sin originale form og funksjon. Gjenbruk av materialer ved å bruke gammel subsea oppdrift / buoyancy materialer til nye produkter, kan også være mulig. .

Kontakt oss for mer informasjon.