1. VÅR PERSONVERNERKLÆRING
Mechman AS behandler personopplysninger om deg når du besøker våre nettsider, eller på annen måte kommer i kontakt med oss. Vi behandler dine personopplysninger for å kunne opprette avtaler og kundeforhold. Dersom du samtykker til det, kan vi også behandle dine personopplysninger til andre formål.
Vi er opptatt av at du skal føle deg trygg på at dine personopplysninger blir behandlet på en forsvarlig måte. Denne personvernerklæringen forteller deg hvordan vi samler inn personopplysninger og hva vi bruker dem til. Den inneholder også informasjon om hvordan vi sikrer personopplysningene, hvem vi deler dem med og dine rettigheter.

2. HVA ER EN PERSONOPPLYSNING?
En personopplysning er enhver opplysning som kan knyttes til en enkeltperson, direkte eller indirekte, herunder blant annet navn, postadresse, e-postadresse, IP-adresse og mobilnummer.

3. HVEM ER BEHANDLINGSANSVARLIG?
Mechman AS, org. nr. 994 140 868, Stålverksvegen 51, 4100 Jørpeland, er behandlingsansvarlig for de personopplysninger vi behandler i forbindelse med bruk av våre nettsider og tjenester, eller når du kommer i kontakt med oss på annen måte.

4. HVILKE PERSONOPPLYSNINGER BEHANDLER VI?
Mechman AS behandler blant annet opplysninger som navn, firmanavn, e-postadresse, telefonnummer, og IP-adresser.
Det er frivillig å gi oss tilgang til dine personopplysninger. I enkelte tilfeller vil vi imidlertid kunne trenge slik informasjon for å levere avtalte tjenester, kontakte deg, mv.

5. HVA BRUKER VI PERSONOPPLYSNINGENE TIL?
Vi behandler personopplysninger ved håndtering av våre avtaler, herunder ved fakturering, samt ved annen administrering av kundeforholdet.
Vi behandler også personopplysninger til utsendelse av nyhetsbrev eller annet markedsføringsmateriell. De opplysninger vi samler inn for ovennevnte formål inkluderer både opplysninger du selv oppgir, og den informasjonen vi samler inn når du bruker våre nettsider.

6. HVORDAN SIKRER VI DINE PERSONOPPLYSNINGER?
Mechman AS har etablert rutiner og tiltak for å sikre at ikke uvedkommende får tilgang til personopplysningene dine og at all behandling av opplysningene for øvrig skjer i tråd med gjeldende rett. I samarbeid med våre leverandører av kundesystem, datatjenester, nettside mv. foretas løpende vurderinger for å ivareta sikkerheten omkring lagring av innsamlet informasjon.

7. NÅR SLETTER VI PERSONOPPLYSNINGENE?
Mechman AS oppbevarer ikke personopplysninger lengre enn det som er nødvendig for å levere våre tjenester eller for å oppfylle formålet med behandlingen på annen måte.

8. HVEM DELER VI PERSONOPPLYSNINGER MED?
Med mindre du har gitt særskilt samtykke til utlevering av personopplysninger, vil dine personopplysninger kun bli utlevert til andre der dette er nødvendig for å oppfylle vår oppdragsforpliktelse. Vi vil kunne dele personopplysninger med våre tekniske underleverandører, eller med offentlige myndigheter der det foreligger en lovfestet utleveringsplikt.

9. DINE RETTIGHETER
Personvernreglene gir deg en rekke rettigheter, herunder rett til innsyn i, og retting og sletting av de personopplysningene vi har lagret på deg. Når det gjelder kravet om sletting, er det et unntak for de opplysninger som er nødvendig for at vi skal kunne levere en tjeneste som du fremdeles ønsker å ha tilgang til, eller det er lovpålagt å oppbevare opplysningene i en spesifikk periode. Dette innebærer at informasjon innsamlet i anledning utførelsen av avtalen normalt kun vil bli slettet når behovet for oppbevaring av opplysningene opphører.

10. VÅR BRUK AV INFORMASJONSKAPSLER (COOKIES)
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) til å loggføre bruken av Mechman AS hjemmeside: https://www.mechman.no. Formålet med dette er å føre statistikk over bruken og danne grunnlag for å kunne forbedre nettsiden. For å analysere informasjonen, bruker vi analyseverktøyet Google Analytics. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern. Du kan velge å avstå fra bruk av informasjonskapsler ved å endre innstillingene i din nettleser. Dette vil imidlertid kunne medføre at du ikke vil få tilgang til enkelte av våre tjenester.

På www.nettvett.no kan du lese om hvordan du stiller inn nettleseren for å godta/avvise informasjonskapsler.

11. KONTAKT OSS
Send oss gjerne en e-post til post@mechman.no hvis du har spørsmål til hvordan vi behandler personopplysninger eller ønsker å be om innsyn, retting eller sletting mv.